Elektromobily prý snižují znečištění ovzduší podle vědců z Kalifornie

Elektromobily mohou významně snížit znečištění ovzduší a přispět tak ke zlepšení zdraví obyvatel. Dokládá to studie vědců z americké Keck School od Medicine na Univerzitě Jižní Kalifornie (USC). Ti provedli jednu z vůbec prvních studií na reálných datech registrací elektromobilů a lehkých užitkových vozů s nulovými emisemi ve státě Kalifornie mezi lety 2013 a 2019. Z dat vyplývá, že s rostoucím počtem registrací v jednotlivých částech tohoto státu, se místní úroveň znečištění ovzduší snižovala a klesal počet návštěv na lékařských pohotovostech v souvislosti s astmatem.

Power supply for electric car charging. Electric car charging station. Close up of the power supply plugged into an electric car being charged.

Podle Eriky Garcii, která je odbornou asistentkou populačních a veřejných zdravotních věd na Keck School of Medicine a hlavní autorkou studie, se v souvislosti s elektromobilitou zmiňuje především globální dopad na dopravu a životní prostředí. Ten je však vnímán pouze jako hypotetický. Tato reálná data, která dokazují, že se znečištění ovzduší může snižovat a také že mohou klesat počty případů respiračních onemocnění, mohou být silným argumentem pro politiky i veřejnost při podpoře elektromobility a budování infrastruktury, uvedla Garcia. Vědci analyzovali tento „přirozený experiment“, který se v Kalifornii odehrává. Domácnosti zde rychle přecházejí na elektrická auta a firmy využívají lehká užitková vozidla s nulovými emisemi (ZEV). Zároveň výzkumníci zjistili, že zatímco se celkové registrace ZEV vozidel zvyšovaly, jejich nákup byl podstatně pomalejší v oblastech s nižší kupní silou, což je fenomén, který známe i ze zemí EU.

Nárůst bezemisních dodávek ovlivnil v místních komunitách úbytek astmatu a dalších onemocnění

Výzkumný tým porovnal čtyři soubory dat. Nejprve získal údaje o počtech ZEV vozidel (ta zahrnují lehké užitkové elektromobily, plug-in hybridy a vozidla s vodíkovými palivovými články) od Kalifornského ministerstva motorových vozidel a sestavili počet registrovaných užitkových vozidel s těmito pohony v jednotlivých oblastech státu Kalifornie v letech 2013 až 2019. Dále pracovali s údaji Agentury pro ochranu životního prostředí v USA o hladině oxidu dusičitého (NO2), látky znečišťující ovzduší v souvislosti s dopravou, a návštěvách pohotovosti souvisejících s astmatem na úrovni PSČ. Nakonec výzkumníci vypočítali procento dospělé populace s alespoň bakalářským vysokoškolským titulem na místní úrovni. Dosažené vzdělání sloužilo jako socioekonomický ukazatel daného sousedství či oblasti. Podle Sandrah Eckel, další z autorek studie a docentka Keck School of Medicine, poklesl počet návštěv na pohotovostech kvůli respiračním onemocněním a astmatu o 3,2 % za každých 20 elektrických vozidel na 1000 obyvatel v dané oblasti podle poštovního směrovacího čísla.

V průměru se v celé Kalifornii navýšil počet těchto bezemisních užitkových vozů mezi lety 2013 až 2019 více než desetinásobně. Podíl těchto vozidel byl také ovlivněn dosaženým vzděláním. Čím vyšší byl podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, tím výraznější byl nárůst těchto vozidel v dané oblasti.

Zdroj: leasingová společnost ArvalFacebook

Nejčtenější

Nahoru