Mercedes-Benz – 100 let hvězdy v kruhu

Obchodní značka, která v průběhu let získala lesk a celosvětový význam, slaví v roce 2021 velké jubileum. Hvězda v kruhu je v této podobě na světě již 100 let. Společnost Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) podala 5. listopadu 1921 patentovému úřadu žádost o právní ochranu užitného vzoru týkající se této obchodní značky a dalších jejích variant. Zápis ochranné známky proběhl v srpnu 1923.

Mercedes-Benz Museum öffnet am 1. Juni wiederMercedes-Benz Museum reopening on 1 June

Šroubový uzávěr chladiče s hvězdou v kruhu se okamžitě stal základem nové identifikace automobilů značky Mercedes. Kromě toho se tato obchodní značka začala zanedlouho používat i na dalších místech osobních a užitkových automobilů. Samotná hvězda – bez ohraničujícího kruhu – byla tehdy známá již po jedno desetiletí. V jejím případě požádala společnost DMG o právní ochranu užitného vzoru už v roce 1909 a k příslušnému zápisu do rejstříku obchodních známek došlo v roce 1911.

Naprosto výjimečnou hvězdu Mercedes s pozoruhodným průměrem obvodového kruhu pět metrů mohou lidé nyní bezplatně obdivovat před Muzeem Mercedes-Benz. Přechodně je zde umístěna hvězda z věže stuttgartského železničního nádraží, jehož budova prochází rekonstrukcí. Od roku 2025 bude tento symbol hlavního města spolkové země Bádensko-Württembersko znovu zářit na svém tradičním místě. Hvězdy v podobné velikosti svítí a otáčejí se na mnoha budovách na celém světě. Ale tak blízko jako nyní u Muzea Mercedes-Benz se k nim člověk často nedostane.

Fúzí společností DMG a Benz & Cie. vznikla společnost Daimler-Benz AG a v tomto procesu došlo také ke spojení jejich obchodních značek. Od léta 1926 byla třícípá hvězda společnosti DMG ohraničena vavřínovým věncem společnosti Benz – a tímto logem se od té doby vyznačují všechny vozy Mercedes-Benz, například na masce chladiče, kapotě motoru, volantu nebo kolech. S pokračujícími úspěchy nové automobilové značky dosáhlo i toto synonymum technických inovací, inženýrských dovedností a charakteristického designu enormního stupně známosti na celém světě.

Příběh hvězdy a vavřínového věnce sahá až do předminulého století. Již v roce 1899 používal rakouský obchodník Emil Jellinek, žijící v Badenu u Vídně a v Nice, jméno své dcery Mercédès jako pseudonym pro tým a jezdce při účasti v závodech se svými vozidly DMG. Jen o málo později se jméno „Mercedes“ proměnilo v produktové označení vozidel, která si Jellinek objednával u společnosti DMG. Dne 26. září 1902 bylo zapsáno jako ochranná známka.

Po označení následoval také charakteristický symbol. Paul a Adolf Daimlerovi, synové průkopníka automobilu Gottlieba Daimlera, který zesnul v březnu 1900, si vzpomněli na to, jak jejich otec před mnoha lety doplnil pohlednici s obytným domem rodiny o hvězdu. Společnost DMG se tohoto nápadu chopila a požádala o právní ochranu užitného vzoru pro plasticky nakreslený symbol, který navrhl osobně Adolf Daimler. Třícípá hvězda je symbolem vize Gottlieba Daimlera motorizovat „zemi, vodu a vzduch“. Dne 24. června 1909 si nechala společnost DMG chránit charakteristickou hvězdu Mercedes jako obchodní značku u Císařského patentového úřadu.

5. November 1921: Der Stern im Ring wird zum weltweit bekannten Markenzeichen5 November 1921: The star in the ring becomes a globally known trademark

Nezávisle na tom přihlásila konkurenční společnost Benz & Cie. dne 6. srpna 1909 jako obchodní značku nápis „Benz“ obklopený vavřínovým věncem. Do rejstříku ochranných známek byla zapsána v říjnu 1910. Vavřínový věnec – místo do té doby používaného ozubeného kola – má zjevně poukazovat na významná vítězství mannheimského výrobce v motoristickém sportu.
Při zpětném pohledu je skutečnost, že oba výrobci přihlásili své nové obchodní značky k právní ochraně ve stejném roce, paralelou k roku 1886. Tehdy vynalezli nejprve Carl Benz a o málo později i Gottlieb Daimler své automobily poháněné rychloběžným spalovacím motorem.

5. November 1921: Der Stern im Ring wird zum weltweit bekannten Markenzeichen5 November 1921: The star in the ring becomes a globally known trademark

Po založení zájmového sdružení mezi společnostmi Benz a Daimler v rámci příprav na podnikovou fúzi 1. května 1924 stály emblémy obou nejstarších výrobců automobilů nejprve vedle sebe. Dne 18. února 1925 nakonec zkušení grafici účinné signety sloučili dohromady. Spojením třícípé hvězdy a vavřínového věnce a slovních značek Mercedes a Benz vznikla nová obchodní značka. Nový emblém byl přihlášen dne 18. února 1925 a následně i slovní značka „Mercedes-Benz“. Tato obchodní značka zůstala dodnes téměř beze změn. Jako plaketa se zvýrazněnou třícípou hvězdou zdobí všechna vozidla Mercedes-Benz, nemluvě o větší, samostatné hvězdě na přídi mnoha vozidel této značky.
A jedna zajímavost: Kromě třícípé hvězdy si společnost DMG nechala v roce 1921 chránit také čtyřcípou hvězdu. Ta však nalezla uplatnění až o mnoho desetiletí později, od 19. května 1989, jako obchodní značka tehdejšího leteckého a kosmického koncernu DASA (Deutsche Aerospace Aktiengesellschaft) a později DaimlerChrysler Aerospace AG.Facebook

Nejčtenější

Nahoru