Méně evidovaných nehod, ale nárůst průměrné škody po střetu se zvěří

Uplynulý půlrok, během kterého SRNA index monitoruje střety vozidel se zvěří, pokračuje trend menšího počtu nehod, ale nárůstu škody, které za sebou takové kolize zanechávají. Vzhledem k tomu, že Policie ČR změnila v řadě krajů metodiku evidence nehod se zvěří, ne všechny střety končí v oficiálních statistikách. Meziroční srovnání výsledků pak hovoří jasně: uplynulé pololetí bylo zaznamenáno 5195 střetů se zvěří, což je meziroční pokles o 30 %. 

23_0297_ACC_generali_infografika_srna_index_CELEK

POLICIE UPOUŠTÍ OD EVIDENCE VŠECH NEHOD
Policie ČR šetří již v osmi krajích nehody se zvěří v tzv. zkráceném režimu. Klade důraz na to, aby tyto nehody byly zpracovány co nejrychleji a nejefektivněji. Snižování administrativní zátěže však vede k tomu, že čísla uváděná v oficiálních statistikách nemají s realitou popisující počty nehod se zvěří mnoho společného. Příkladem mohou být poslední pololetní výsledky na Vysočině. Před rokem ve stejném období v kraji bylo evidováno 1017 střetů, nyní statistiky přinesly číslo pouze 47. U kraje, který dlouhodobě patřil k územím s nejvyšším počtem střetů se zvěří v Česku, jde o nejdramatičtější rozdíl mezi oficiální evidencí nehod a realitou.

ŠKODA ZPŮSOBENÁ ZVĚŘÍ NA VOZIDLECH NA VZESTUPU
O tom, že čísla sražené zvěře jsou ve skutečnosti vyšší, než uvádí statistiky, hovoří i data pojišťovny. „Za sledované pololetí od dubna do září jen naše pojišťovna s klienty řešila 4053 pojistných událostí, za které jsme vyplatili přes 190 milionů korun,“ upřesňuje Patrik Nauš, senior manažer likvidace pojištění motorových vozidel v Generali České pojišťovně.
Podle jeho slov průměrná škoda po následcích střetů se zvěří meziročně znovu narostla a nyní dosahuje 50 000 Kč. Škody stále rostou kvůli řadě faktorů, mezi ty nejvýznamnější patří stále poměrně vysoká inflace, ale i vysoké ceny materiálů na opravu, náhradních dílů a také práce v autoservisech. Motoristé přitom většinu škod hradí z havarijního pojištění, případně z připojištění střetu se zvěří.

MILIONOVÉ ŠKODY V KRAJÍCH ROSTOU
Uplynulé jarní a letní období potvrdilo, že střety se zvěří pro motoristy zůstávají na českých silnicích stále extrémně vysokým rizikem. Dokazuje to i způsobená škoda na majetku a na zdraví. Ze 14 sledovaných krajů meziročně narostla v osmi z nich. Nejhorší situace – daná délkou silniční sítě – je ve Středočeském, kraji, kde byla výše škod odhadnuta na 98 milionů Kč. Následuje se 40 miliony Kč Moravskoslezský kraj a po něm pak Královéhradecký, v něm byl počet škod po střetu se zvěří za uplynulé pololetí odhadnutý na více než 35 milionů Kč.

SRAŽENÉ ZVĚŘI DOMINUJE SRNČÍ
Oficiální statistiky o druhu sražené zvěře přináší za devět měsíců letošního roku jasná čísla. Nejvíce kolizí s motorovými vozidly má na svědomí srnční zvěř – konkrétně jde o 6445 střetů, což v celkových číslech představuje 78 %. S dramatickým odstupem následují prase divoké (9% podíl), zajíc (4 %), pes (3 %), daněk (2 %) a jelen (2 %).Facebook

Nejčtenější

Nahoru