Elektromobilita v servisu značky Škoda

Automobilka Škoda sezvala motoristické novináře do velkého autosalonu a servisu v Praze na Jarově, aby ukázala, jak se opravují a servisují elektromobily, neboť jejich servis vyžaduje jiné postupy, technologie, přípravky a vzdělání než opravy konvenčních vozů se spalovacími motory. Díky investicím do vybavení v souhrnné výši 75 milionů korun jsou schopni přijmout a opravit všechny elektrifikované vozy Škoda iV.

0001-foto_Skoda_Auto_Servis_Elektromobilita

Další desítky milionů stály ostatní aktivity spojené s přechodem na elektromobilitu, mezi které patří budování infrastruktury, udržitelná energetická řešení a školení personálu. Autoservisy a jejich pracovníci se na specifika elektromobilů musejí připravovat nejen po stránce znalostí a dovedností personálu, ale také jim přizpůsobit dílenské vybavení. Přísná pravidla platí především pro manipulaci s poškozenou baterií, která by se měla přepravovat ve speciálních boxech.

S elektrifikovaným vozem Škoda lze přijet ke kterémukoliv servisnímu partnerovi. Dnes už všechny autorizované servisy Škoda splňují technické nároky na přijetí vozu s vysokonapěťovou baterií do opravy. Jsou rovněž schopny vykonávat veškeré servisní úkony na elektromobilech, vyjma specializovaných prací na vysokonapěťovém systému vozu. V případě, kdy je potřeba provést zásah do vysokonapěťového vedení a baterie, má Škoda Auto zavedený systém transportu vozů mezi provozovnami. Servisní partneři na expertní úrovni mají k dispozici i řadu přípravků, které se dříve uplatňovaly pouze v elektrotechnických oborech. Jedná se především o vysokonapěťové zkušební adaptéry, které se používají pro různé činnosti, mezi které patří měření napětí a izolačních odporů, kontrola regulace, testování článků a teplotních senzorů i řada dalších úkonů. Pro splnění požadavků na vybavenost expertních servisů museli autorizovaní partneři zakoupit až přes sto speciálních přípravků. Nepovinné přípravky si pak autorizovaný servis může zapůjčit z půjčovny, ve které je servisní vybavení v celkové hodnotě přes 4 miliony korun, z toho vybavení za 2 miliony korun je specifické pro elektromobily.

0016-foto_Skoda_Auto_Servis_Elektromobilita

Dalším krokem k získání statutu expertního elektromobilního servisu je speciálně proškolený personál a zřízení karanténní zóny pro vozy, u nichž existuje podezření na poškození baterie.

Školení probíhají ve třech úrovních podle požadavků na práci s vysokonapěťovými systémy. Základním kvalifikačním stupněm je eMobility poučená osoba (EPO). Kvalifikační stupeň vysokonapěťový technik (VNT) opravňuje proškolenou osobu k diagnostice vysokonapěťových baterií, jejich demontáži a montáži, balení baterií v normálním režimu a práci na odpojeném vysokonapěťovém systému. Získání nejvyššího kvalifikačního stupně vysokonapěťový expert (VNE) umožňuje opravy vysokonapěťových baterií, balení baterií v kritickém režimu a řešení nestandardních situací. Součástí kvalifikace VNE je také splnění požadavků zákona 250/2021 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice. V síti autorizovaných servisů Škoda nyní pracuje 284 vysokonapěťových techniků a 38 vysokonapěťových expertů. V každém regionu funguje alespoň jeden expertní servis, který může provádět zásahy do vysokonapěťového systému vozu.

0018-foto_Skoda_Auto_Servis_Elektromobilita

Všichni autorizovaní prodejci Škoda už provozují nabíječky přístupné majitelům elektromobilů Škoda iV. V České republice je v současnosti přes 3600 nabíjecích bodů a do konce roku 2023 by jich dle předpokladu mělo být přibližně 5000. Až 150 z nich by mělo disponovat nabíjecím výkonem přes 150 kW. V roce 2025 by měli mít řidiči elektromobilů v tuzemsku k dispozici až 11 tisíc nabíjecích bodů (z toho 800 vysokorychlostních), na konci desetiletí, v roce 2030 by jich dobíjecí síť měla nabízet až 35 tisíc (2300 vysokorychlostních).

Automobilka nabízí pro fyzické osoby službu Powerpass, která pomocí jediné RFID karty nebo prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu umožňuje pohodlné a nekomplikované dobíjení po celé Evropě. Kromě stanic celoevropské sítě Ionity mohou uživatelé této služby dobíjet na více než 400 000 místech Evropy. Aplikace Powerpass je umí zobrazit na mapě včetně jejich aktuální dostupnosti a dokáže k nim řidiče navigovat. Řešení je v současnosti k dostání se třemi tarify zohledňujícími zákaznický způsob využívání konkrétního elektromobilu.

0015-foto_Skoda_Auto_Servis_Elektromobilita

 Facebook

Nejčtenější

Nahoru