Interaktivní videa by mohla pomoci výuce v autoškolách

Systém výuky a zkoušení v autoškolách nereflektuje trendy, ani rozvoj a hustotu dopravy, přitom by mohly využívat moderní technologie. Ty jsou ale stále ve výuce  pomyslnou Popelkou. Tým silniční bezpečnosti vytvořil interaktivní videa, která umí více než jen ukázat nebezpečné situace. Žák autoškoly si rizikové situace může zažít na vlastní kůži, přesto v bezpečí učebny. 

Nová aplikace pro autoškoly (3)

Systém výuky a zkoušení autoškol je zastaralý a už několik let nereflektuje současné změny a potřeby. Nutné je například seznámit budoucí řidiče s rizikovými situacemi v silničním provozu. Jednou z možností jak přiblížit a zprostředkovat reálné situace je prostřednictvím moderních technologií. „Studenti autoškol by měli při výuce zažít situace, které jim ještě v bezpečí učebny dají určitou zkušenost. Tu mohou získat prostřednictvím nových technologií, které by se měly konečně ve výuce využívat,“ upozorňuje ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák a dodává: „I proto jsme připravili interaktivní videa, která rizikové situace nabídnou nanečisto. Budoucí řidiči se tak s nimi nesetkají poprvé až v reálném provozu.“

Při výuce v autoškolách bývá standardem běžné instruktážní video, které podle potřeby vyučující zastaví a žáky upozorní na nebezpečnou situaci. Asociace Autoškol společně s dalšími partnery jsou výrazně dál a žák situaci může zažít jako řidič. Projíždí daným úsekem a pokud se mu zdá, že existuje nebezpečí, klikem jej označí. Poté program oznámí, zdali v dané situaci existuje nebezpečí. Po skončení jízdy aplikace sdělí kolik „hráč“ získal bodů, co konkrétně vyřešil a nabídne projetí celé trasy znovu. Při rekapitulační jízdě program v rizikové situaci zastaví, nebezpečí identifikuje a vysvětlí.

Program nejen testuje schopnosti žáka, ale zároveň edukuje více, než je dosud při instruktážních videí běžné. Pokud se budoucí řidiči naučí předvídat, pak dokáží i včas reagovat. Aplikace dokáže rozpoznat reakční rychlost i to, jestli označil všechny rizikové situace. Studenti následně získávají body nejen podle správnosti vyhodnocení situace, ale také podle rychlosti vyhodnocení a následné reakce.

Asociace Autoškol s Týmem silniční bezpečnosti a dalšími odborníky stále vytváří nová interaktivní videa, která může využít prostřednictvím internetu veřejnost a k dispozici jsou i autoškolám. Pro lektory autoškol má program přidané funkce, které vyučujícímu umožňují animace ovládat, zastavovat nebo rizikovou situaci vysvětlit po stránce právní a nechybí metodika jak videa používat. Je pouze na autoškolách jestli je zařadí do výuky.

 

 Facebook

Nejčtenější

Nahoru