Když v Praze nasněží… které silnice mají přednost při odklízení, jak rychle se uklidí?

Sněhová nadílka či ledovka v zimě občas potrápí nejednoho řidiče. I když silničáři vyrazí, nemohou být všude ihned. Mají pevně daná pravidla, podle kterých při uklízení sněhu či posypu ledovky postupují, a která určují, v jakém pořadí budou silnice ošetřovány.

uklid_silnice_zima_TSK

V hlavním městě je úklid vozovek rozdělen podle důležitosti komunikací do tří základních kategorií pořadí a stará se o něj Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s., spolu s dodavatelem spol. Pražské služby, a. s. Do správy v metropoli spadá na 2 216 km silnic a ulic.

„Nejvýznamnější dopravní tepny jsou zařazeny do I. pořadí a jejich odklízení probíhá nejpozději do čtyř hodin od výjezdu techniky. U páteřních komunikací, označených jako I.a, se doba zkracuje na maximálně dvě hodiny od výjezdu. Celková délka těchto prioritních komunikací je 1 361 km. Místní komunikace zařazené do II. a III. pořadí přicházejí na řadu až po ošetření komunikací nadřazených, a to do 12 hodin. U komunikací III. pořadí platí, že se začíná po úklidu komunikací I. a II. pořadí nejpozději však do 48 hodin,“ říká tisková mluvčí TSK, a.s. Barbora Lišková a dodává: „Rovněž zajišťujeme úklid 550 hektarů chodníků a nejfrekventovanějších lokalit, důležitých pro chod metropole.“

Zimní údržba probíhá v celé ČR od listopadu do března a její rychlost na jednotlivých komunikacích závisí na jejich důležitosti a významu. V praxi to tedy znamená, že silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. třídy, po nichž je vedena rozhodující dopravní zátěž veřejné hromadné dopravy, linkové osobní dopravy, příjezdové místní komunikace k velkým zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace, se upravují jako první. Teprve poté se odklízejí ostatní silnice II. a následně III. třídy.

Podobně to platí také u úklidu chodníků. Nejdříve jsou uklízeny a ošetřovány chodníky u přístupových cest k objektům, v nichž mají sídlo státní či městské orgány, u škol, zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, ke stanicím MHD a nádražím, pěší zóny a vybrané chodníky hlavních komunikací. Po nich následují ostatní chodníky, které jsou zařazené do zimní údržby komunikací jako další v pořadí.Facebook

Nejčtenější

Nahoru