Řidičky z Prahy nechtějí pouštět chodce

Projíždíte městem a dojedete k přechodu pro chodce. Stojí před ním člověk, který chce zřejmě přecházet. Zastavíte? Jste-li žena a jedete-li v Praze, je pravděpodobnost navzdory zákonné povinnosti pouze jedna ku jedné. Právě řidičky z Prahy totiž dopadly nejhůře v aktuálním průzkumu ochoty dát přednost chodci před přechodem, který v červenci provedla společnost Goodyear Dunlop Tires Czech.

Projekt Zebra_Goodyear Dunlop Tires 2

Průzkum Zebra probíhal v červnu a v červenci na různých frekventovaných přechodech ve třech městech – v Praze, Brně a Bratislavě. Na celkovém vzorku 1500 případů průzkumníci zaznamenávali četnost případů, kdy řidič nebo řidička dá přednost chodci nebo chodkyni, který/á se jednoznačně chystá použít označený přechod. Vyhodnocení přineslo několik překvapivých zjištění.

Nejbezpečněji se podle výsledků výzkumu mohou cítit chodci v Brně, horší situace je v Praze a s odstupem nejmenší ochotu dávat chodcům přednost naši výzkumníci zaznamenali v Bratislavě. Zdá se tedy, že Češi berou přednost chodců na přechodu o něco vážněji než Slováci. Situace však není uspokojivá ani v jedné z obou zemí: i v Brně zastaví navzdory zákonné povinnosti před přechodem jen něco málo přes dvě třetiny řidičů,“ řekl marketingový manažer Boris Tománek.

Tab.: Průzkum Zebra 2018: Chování řidičů před přechodem, na nějž vstupuje chodec

Situace Možnost (%) Praha Brno Bratislava
Řidič vs. žena na přechodu dá přednost pustí chodce 71 68 54
nezastaví 29 32 46
Řidič vs. muž na přechodu dá přednost 66 68 51
nezastaví 34 32 49
Řidiči celkem dá přednost 68 68 53
nezastaví 32 32 47
Řidička vs. žena na přechodu dá přednost 46 74 46
nezastaví 54 26 54
Řidička vs. muž na přechodu dá přednost 56 61 69
nezastaví 44 39 31
Řidičky celkem dá přednost 50 68 53
nezastaví 50 32 47
Celkem dá přednost 63 68 53
nezastaví 37 32 47

Zdroj: Temper Communication

Výzkum podle něj odhalil i některé zajímavé kulturní odlišnosti. „V Brně i Bratislavě například dávají přednost stejně často řidiči i řidičky, zatímco v Praze by si měli chodci (a zejména chodkyně) dávat pozor na řidičky, které jsou významně méně ochotné před přechodem zastavit. Podíl žen-řidiček, které daly na přechodu přednost jiné ženě, byl dokonce s 44 procenty vůbec nejnižším naměřeným údajem. Slovenské řidičky dávají přednost mužům na přechodu dokonce výrazně častěji, zatímco v Brně je tomu přesně naopak. Tam ženy dávají ženám na přechodu přednost téměř v sedmdesáti procentech případů,“ doplnil B. Tománek.

Zatímco na Slovensku se nově zavádí absolutní přednost chodců na přechodu, v Česku se často setkává s kritikou i mírnější zákonná úprava, která do určité míry sází na ohleduplnost řidičů. Obě země mají ovšem společné to, že na tom z hlediska úmrtnosti chodců na silnicích nejsou vůbec dobře. Podle loňských statistik Evropské unie jsou české a slovenské silnice z hlediska bezpečnosti až v druhé polovině první dvacítky členských zemí EU. Konkrétně na přechodech přitom v České republice loni přišlo o život 22, na Slovensku 11 chodců.

Česká republika: Střety s chodcem na přechodu a jejich následky Dopravní nehody Úmrtí Těžká zranění Lehká zranění
2016 1 402 28 241 1 139
2017 1 423 22 226 1 161
2018 (leden–červen) 641 15 82 538

Zdroj: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Slovensko: Střety s chodcem na přechodu a jejich následky Dopravní nehody Úmrtí Těžká zranění Lehká zranění
2016 444 14 124 285
2017 437 11 109 300
2018 (leden–červen) 174 4 45 118

Zdroj: POLICAJNÉ PREZÍDIUM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 

Absolutní přednost ano či ne?

Slovensko proto hodlá uzákonit absolutní přednost po vzoru Nizozemska nebo Švýcarska, kde je řidič za všech okolností povinen dát přednost každému chodci, který přechází po přechodu. Povinnost by měla vstoupit v platnost 1. ledna příštího roku.

Legislativa České republiky absolutní přednost chodce na přechodu nestanovuje. Podle §5 novelizovaného zákona o pozemních komunikacích z roku 2000 je Řidič povinen umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem. Chodec nicméně musí dávat přednost tramvajím a vozidlům s právem přednosti v jízdě se zapnutým majáčkem. Přednost chodců navíc omezuje i rozporné ustanovení §54 odst. 3 stejného zákona, podle nějž „Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem.“

Novelizaci zákona z roku 2000 z tohoto důvodu právem mnozí považují za nejasnou a matoucí; poukazují i na to, že v prvních letech po zavedení omezené přednosti chodců na přechodech se počet obětí na životech na přechodech pro chodce dokonce zvýšil. Od té doby se sice situace stabilizovala, ale stále není uspokojivá, jak ostatně ukazují i výsledky průzkumu,“ konstatoval Boris Tománek. „I my se proto připojujeme k varování, aby se chodci nedomnívali, že jim na přechodu nic nehrozí. V zájmu své bezpečnosti i bezpečnosti řidičů jim naléhavě radíme, aby se co nejvíce řídili doporučenými zásadami. Současně však také apelujeme na řidiče, aby byli lidsky slušnější a ohleduplnější a dbali na svou zákonnou povinnost umožnit chodcům nerušené použití přechodu,“ zdůraznil.

 

Zásady bezpečného použití přechodu pro chodce
·         Je-li v blízkosti 50 metrů přechod nebo nadchod pro chodce, musíte ho využit!
·         Zastavte se čelem k přechodu. Nepostávejte před přechodem, pokud se nechystáte přecházet.
·         Rozhlédněte se a zřetelně naznačte záměr přejít silnici.
·         Pokud možno navažte oční kontakt s řidičem přijíždějícího auta.
·         Silnici přecházejte nejkratší cestou, kolmo nikoli šikmo, a co nejrychleji.
·         V půlce přechodu znovu zkontrolujte, zda řidič přijíždějící z opačného směru respektuje váš záměr přejít silnici.
·         Dvouproudovou silnici přecházejte obzvlášť opatrně, dávejte pozor na druhý pruh, odkud může přijíždět další vozidlo.


Facebook

Nejčtenější

Nahoru