Podvody s emisemi se mohou týkat každého druhého náklaďáku

V rámci silniční kontroly speciálním útvarem Policie ČR, zabývajícím se odhalováním podvodů v silniční dopravě a technickým stavem vozidel, provedené na konci ledna v Mohelnici, bylo u dvou nákladních vozidel tuzemských dopravců nalezeno zařízení ovlivňující funkci vstřikování močoviny (AdBlue) do výfukového systému pro snižování emisí, čímž byl systém pro snižování emisí deaktivován a nefunkční. O způsobech obcházení systému a jejich odhalování byla policie v nedávné době odborně proškolena organizací TÜV NORD Czech.

 Nainstalovaný resistor do konektoru způsobující zkreslení měřené veličiny, tuv

 

K manipulaci se systémem SCR dochází hlavně z toho důvodu, že údržba, resp. oprava systému je nákladná, a tudíž majitelé těchto vozidel (platí pro Euro 4, 5 a 6) různými způsoby upravují  systém tak, aby vozidlo bylo provozuschopné a nehlásilo žádnou závadu. Takové vozidlo v danou chvíli produkuje nadměrné množství emisí oxidu dusíku NOX (až 4500krát více), a jedná se tudíž o vozidlo neschváleného typu.

TÜV NORD Czech se v oblasti snižování emisí angažuje dlouhodobě. Mezi další projekty, do kterých je zapojeno její STK na Černém Mostě, patří např. probíhající kontroly pod záštitou magistrátu hl. města Prahy  a případné  měření emisí u vozidel s podezřením na vymontované či poškozené filtry pevných částic.Facebook

Nejčtenější

Nahoru