Navštívili jsme novou lakovnu Škoda Auto v Mladé Boleslavi

Dnes byla slavnostně otevřena nová lakovna v hlavním závodě v Mladé Boleslavi. Lakováno zde bude až 168 tisíc karoserií ročně, čímž se celková kapacita lakování zvýší na 812 000 kusů ročně. Do nového provozu investovala Škoda Auto 214,5 milionů euro a vytvoří více než 650 nových pracovních míst. Zařízení patří k nejmodernějším a nejekologičtějším svého druhu v Evropě. Řadu pracovních operací převezmou roboty. Díky inovativním technologiím jsou pracoviště zaměstnanců ergonomičtěji uspořádána.

SKODA-AUTO-launches-operation-of-new-paint-shop-3

K nejmodernějším technickým zařízením lakovny patří například plně automatický dopravníkový systém pro jednotlivé karoserie během přípravy a aplikace základního laku. Tento dopravníkový systém umožňuje zvolit procesní parametry individuálně pro každý vůz. U běžných lakovacích linek není možné z důvodu transportu karoserií na řetězových dopravníkových pásech provést taková nastavení na míru. Veškerá data výrobního procesu se vždy elektronicky porovnávají s identitou příslušného vozu a bezdrátovým přenosem dat se posílají na individuální pracovní stanice, které na základě toho aplikují příslušný materiál. Při výběru celého technického vybavení se kladl mimořádný důraz na nízkou spotřebu energie. Příkladem je jedinečná technologie sušení v nové lakovně: Aby se při vypalování různých vrstev laku vyrovnávaly teplotní rozdíly mezi masivními, vysokopevnostními částmi karoserie a odlehčenými plechy, foukají centrální tepelné výměníky horký vzduch na přesně definovaná místa. Tímto způsobem se snižuje spotřeba energie při sušení vrstev laku až o 20 procent.

lakovna

Inovativní systém mokrého kartáčování, používaný pro čištění karoserie, umožňuje vypalovat těsnící materiály a základní lak současně – tím se v zařízení ušetří celý jeden krok sušení – tedy nahřátí a ochlazení karoserie. Lakovací roboty mají na svém rameni inovativní sedmou rotační osu. Touto konfigurací může jeden robot lakovat karoserie s celkovou plochou až 108 čtverečních metrů. Pro porovnání: průměrná plocha povrchu aktuálních modelů osobních vozů má 88 čtverečních metrů. Stejně jako na stávajících lakovacích linkách se používá  i v nové lakovně až na krycí lak výhradně vodou ředitelné materiály. V nové lakovně však sestává tato krycí vrstva z 55 procent z pevných látek. Tímto složením se u každého vozu spotřebuje o 210 gramů ředidel méně a potřebné množství bezbarvého laku klesne o 17 procent na dva kilogramy na vůz.

lakovna

Celkově pět vrstev laku vozu ŠKODA tvoří nakonec povlak o tloušťce ca. 0,1 milimetru. Lakovna používá celkem 17 různých barevných odstínů, mnohé z toho s metalickým nebo perleťovým efektem. Nové technologie mají také výrazný ekologický přínos. Zbytkové částice laku se absorbují cestou takzvaného suchého odlučování. Při tomto postupu nahrazuje mletý vápenec dosud používanou vodu – tím nevzniká téměř žádný odpadní lakový kal. Systém čištění odpadního vzduchu mletým vápencem snižuje zbytky barev o více než 2 kilogramy na karoserii. Použitý mletý vápenec a v něm zachycené barvy se následně zhodnocují termicky a používají se k odsíření zplodin z teplárny v dceřiné společnosti Ško-Energo. Touto technologií se recykluje až 80 procent vzduchu použitého v lakovacích boxech, což výrazně snižuje spotřebu energie pro úpravu nasávaného čerstvého vzduchu.

Nová lakovna

Výškou 35 metrů a sedmi patry nyní nová lakovna je nejvyšší budovou v hlavním závodě v Mladé Boleslavi. Délka 276 metrů a šířka od 60 do 140 metrů vytváří podlahovou plochu o rozloze 25 094 čtverečních metrů – stejně jako asi tři fotbalová hřiště. Hrubý objem budovy odpovídá svými 828 058 krychlovými metry objemu 265 olympijských bazénů.

 

 Facebook

Nejčtenější

Nahoru