Hrozí zákaz vjezdu dieselů do zón v celé Francii?

Francouzská média tento týden uvedla, že v případě dosažení špičky znečistění ovzduší může být nyní na základě podmínek plakety Crit´Air vyhlášen zákaz vjezdu. Nyní tedy bude možné vyhlásit celoplošně na území 24 departementů zákazy vjezdu dieselovým vozidlům, ale nejprve bude vjezd zakázán vozidlům s plaketou Crit´Air 5, která se týká starších dieselových vozidel. Bude mít Francie v brzké době více ekologických zón než Německo?

Autobahnstau 2014

Zimní měsíce jsou měsíci znečistění ovzduší – ne proto, že je produkováno více škodlivin, ale protože povětrnostní podmínky více přispívají k jejich koncentraci. V mnoha částech Francie bylo dosaženo špičky znečistění ovzduší, a sice v departementech Nord, Alsace a Loiret.

Navíc se Evropská komise zaměřila na některé země, které dlouhodobě překračují povolené normy. Mezi jinými na Německo a Francii, které kárá za porušování dohodnutých hraničních hodnot škodlivin. Nicolas Hulot, francouzský ministr životního prostředí, vyzval města k rychlejšímu vypracování plánu k dosažení čistšího ovzduší a předložení konkrétních opatření do konce března 2018. Je tedy pravděpodobné, že k současným 24 stávajícím francouzským ekologickým zónám přibudou v brzké době další.

Zákazy vjezdu hrozí ze dne na den

Tento trend je již patrný, neboť stále více departementů se přiklání k zavedení plakety Crit´Air jako jednomu z nástrojů opatření pro případ znečistění ovzduší. Pokud bude v těchto oblastech obzvláště silné znečistění prachovými částicemi, oxidy dusíku nebo ozonem, mohou být okamžitě vyhlášeny zákazy vjezdu pro určité EURO třídy, a to ohlášením s pouze jednodenním předstihem.

 Facebook

Nejčtenější

Nahoru